สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (โดยคัดลอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP)

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ (

More info

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ (โดยคัดลอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP)

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

More info

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (โดยคัดลอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP)

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖

More info

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (โดยคัดลอกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP)

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ (

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๔)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจ

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามรักษาการณ์อาคารสำนักงานและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมายามรักษาการณ์อาคารสำนักงานและทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกดีเซล) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

More info
Switch langauge »