บริการการยื่นแบบคำร้องออนไลน์

สามารถยื่นคำร้องด้วยตัวคุณเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ลดเวลา ลดขั้นตอน ในการติดต่องานกับเทศบาลเมืองปากช่อง

คำร้องทั่วไป

แจ้งเรื่องระบบไฟฟ้า

แจ้งเรื่องเกี่ยวกับน้ำ

คำร้องเรียน/ร้องทุกข์

แจ้งเรื่องเกี่ยวกับความสะอาด-สุขอนามัย

คู่มือการใช้งานระบบ E-sevice

Switch langauge »