ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว กองคลัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่องปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว กองคลัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เทศบาลเมืองปากช่อง ประกาศปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว เพ

More info

การปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเทศบาล ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ป

More info

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช่วงจากซอยแยกมอดินแดงไปหนองกะจะ (ชุมชนหนองกะจะ2) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.ช่วงจากซอยแยกมอดินแดงไปหนองกะจะ (ชุมชนหนองกะจะ2) ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

More info

ITA-Q&A

ช่องทางการติดต่อนายกเทศมนตรี ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมือ

More info
Switch langauge »