โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2562

โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2562

โครงการจัดนิทรรศการ แสดงผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2562 โดยภายในงานมีการออกร้านแสดงผลงานของนักเรียน การแข่งขันทักษะทางวิชการ

More info

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ จังหวัดยะลา

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ จังหวัดยะลา

เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ จังหวัดยะลา ที่มาศึกษาดูงาน

More info

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านคล้า จังหวัดนครราชสีมา

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านคล้า จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลด่านคล้า จังหวัดนครราชสีมา ที่มาศึกษาดูงาน

More info

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ที่มาศึกษาดูงาน

More info

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่มาศึกษาดูงาน

More info

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เทศบาลเมืองปากช่อง ได้ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่มาศึกษาดูงาน

More info

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)

วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรงเรียน และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

More info

อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมคลีนิกหมอครอบครัวประปาภาคีเครือข่ายเทศบาลเมืองปากช่อง

อธิบดีกรมอนามัยตรวจเยี่ยมคลีนิกหมอครอบครัวประปาภาคีเครือข่ายเทศบาลเมืองปากช่อง

คลีนิกหมอครอบครัวในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 23 ชุมชน ได้ให้การต้อนรับแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย พร้อมคณะ

More info

ประชุมใหญ่สามัญชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2562

ประชุมใหญ่สามัญชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2562

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปากช่อง ประจำปี 2562

More info

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องลงพื้นที่เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าตลาดไนท์บาซ่าร์ ปากช่อง

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องลงพื้นที่เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าตลาดไนท์บาซ่าร์ ปากช่อง

นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่เยี่ยมพ่อค้าแม่ค้าตลาดไนท์บาซ่าร์ ปากช่อง เพื่อรับฟังปัญหา พร้อมกับอวยพรปีใหม่

More info