ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชลบุรี นำโดยนายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นำคณะเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

Switch langauge »