ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลศาลาแดง

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลศาลาแดง อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การบริหารจัดการงบประมาณ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามบริบทของพื้นที่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

 

Switch langauge »