ติดตามผลการจัดฝึกอบรม ธาราบำบัด
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เป็นประธาน ติดตามผลการจัดฝึกอบรม ธาราบำบัด หลังผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายในน้ำ เพื่อบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา
.
ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อมุ่งเน้นส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี บรรเทาปัญหาการเจ็บป่วยเนื่องการใช้ชีวิตประจำวัน โดยคณะวิทยากร ได้ฝึกสอนการออกกำลังอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการลดปัญหาการบาดเจ็บขณะออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังได้ฝึกสอนเคล็ดลับการออกกำลังกาย เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยตามจุดต่างๆ ของร่างกายอีกด้วย

 

Switch langauge »