กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ เมืองคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง ตัวแทนคณะกรรมการชุมชน อสม. และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ เมืองคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้ จากสวนป่ากลางดง เพื่อนำมาใช้ปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณโดยรอบ บ่อกำจัดขยะเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »