งาน OTOP โคราชสัญจร ครั้งที่ 1
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ร่วมพิธีเปิดงาน OTOP โคราชสัญจร ครั้งที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอปากช่อง โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง ร่วมเป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP สินค้างานฝีมือ ผ้าทอมือ อาหารท้องถิ่น ผลิตแปรรูปจากวัตถุดิบต่างๆ จากทั่วประเทศไทย รวมถึงของฝากของที่ระลึกอีกมากมาย โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม 2567
Switch langauge »