โครงการอบรม ป้องกันฟื้นฟูภาวะเสี่ยง จากการพลัดตก หกล้ม ในผู้สูงอายุ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม ป้องกันฟื้นฟูภาวะเสี่ยง จากการพลัดตก หกล้ม ในผู้สูงอายุ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ที่เข้าร่วมเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรจากคลีนิกหมอครอบครัวหนองกะจะที่มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ที่ทำการชุมชนวัดเทพสถิต โครงการนี้สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »