ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากช่อง

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การเปิดให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปากช่อง รายละเอียดตามที่แนบ

เปิดให้บริการวันหยุด
Switch langauge »