ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าตลาดไนท์บาซ่าร์ปากช่อง

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การต่ออายุสัญญาเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าตลาดไนท์บาซ่าร์ปากช่อง รายละเอียดตามที่แนบ

ต่ออายุ
Switch langauge »