ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิโครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เป็นประธานเปิด “โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการเมืองคาร์บอนต่ำ” ประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการรณรงค์คัดแยกขยะ ทำให้ขยะเกิดมูลค่าและนำไปต่อยอดในการทำบุญ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ลดปริมาณขยะในชุมชน ซึ่งนำขยะที่ได้เปลี่ยนเป็นทุนทรัพย์ ก่อนนำไปถวายวัดและมัสยิด ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ

Switch langauge »