ต้อนรับคณะสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง ให้การต้อนรับ พล.อ.นพ.เอกจิต ช่างหล่อ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุน สปสช. พร้อมคณะลงพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่อง ประชุมร่วมศึกษาดูงานการขับเคลื่อน “กองทุนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง/กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น” ของเทศบาลเมืองปากช่อง

 

Switch langauge »