ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส๑) ประจำปี ๒๕๖๗

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส๑) ประจำปี ๒๕๖๗ รายละเอียดตามที่แนบ

pds1_2567_merged (1)
Switch langauge »