ต้อนรับคณะศึกษาดูจากเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายอรุณศักดิ์  รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายชัยวัฒน์  ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ที่ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ณ สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »