ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองบางริ้น

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายยงยุทธ ควรศิริ นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น ที่ได้นำคณะเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch langauge »