โครงการแว่นตาเพื่อประชาชน

พลเอกสถาพร สีมาสุรรักษ์ ร่วมกับ เทศบาลเมืองปากช่อง และชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบปากช่อง จัดโครงการแว่นตาเพื่อประชาชน โดยมี นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง เป็นประธานในการเปิดโครงการ ซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางด้านสายตา ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปากช่อง ได้นำแว่นไปใช้ในชีวิตประจำวัน และบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนด้านการมองเห็นในเบื้องต้น กว่า 300 รา

Switch langauge »