ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างยามรักษาการอาคารสำนักงาน และทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศราคาจ้างยามรักษาการอาคารสำนักงาน และทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างยามรักษาการอาคารสำนักงาน และทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศราคาจ้างยามรักษาการอาคารสำนักงาน และทรัพย์สินของเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามที่แนบ ประกวดราคาจ้างยามรักษาการ

Switch langauge »