ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งซ้าย รหัสสายทาง นม.ถ๕-๐๑๘๙ ช่วงตลาดสดมิตรภาพถึงโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เปิดเผยการกำหนดราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนคู่ขนานมิตรภาพฝั่งซ้าย รหัสสายทาง นม.ถ๕-๐๑๘๙ ช่วงตลาดสดมิตรภาพถึงโรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส.๕ อุปถัมภ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามที่แนบ ตลาดสด