โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ชุมชนมอดินแดง

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองปากช่อง มาเป็นประธานเปิดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ชุมชนมอดินแดง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ที่ให้เกียรติร่วมเปิดโครงการ โดยมีวิทยากรจากคลินิกหมอครอบครัวในชุมชนที่มาให้ความรู้กับผู้เข้ารับการอบรม ณ ชุมชนมอดินแดง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Switch langauge »