ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) ครั้งที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดตามที่แนบ ยกเลิก

Switch langauge »