ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการจ้างเหมาออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง)

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (โครงการจ้างเหมาออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง) รายละเอียดตามที่แนบ แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี66