ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดตามที่แนบ ขายทอดตลาด

Switch langauge »