ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบ จัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ยกเลิกประกาศ จ้างออกแบบเพื่อจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกดำเนินการออกแบบ จัดทำแบบรูปรายงานการก่อสร้างโครงการต่างๆ ของเทศบาลเมืองปากช่อง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดตามที่แนบยกเลิก

Switch langauge »