การฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอะฮิลล์ ได้มีการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง เพื่อให้ความรู้ ซักซ้อม การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น. ในเขตเลือกตั้งที่ 3 เทศบาลเมืองปากช่อง ประกอบด้วยชุมชน ดังนี้ชุมชนบ้านน้อยทุ่งสว่าง ชุมชนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี ชุมชนข้างโรงทอกระสอบ ชุมชนวัดจันทึก ชุมชนหนองสาหร่าย ชุมชนมอดินแดง ชุมชนศาลเจ้าแม่กวนอิม และชุมชนท่ามะนาว
Switch langauge »