วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ณ ชุมชนตรอกสุเหร่า นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง สั่งการให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ในชุมชนทำความสะอาดลอกท่อระบายน้ำ นำดิน ขยะ และสิ่งอุดตันต่างออกจากท่อ เพื่อเปิดทางให้น้ำไหลระบายได้สะดวก ป้องกันการเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบ้านเรือนพี่น้องประชาชน เนื่องจากในช่วงนี้ฝนตกชุก

Switch langauge »