วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านหนองสาหร่าย) ได้มีการรายงานตัวเข้าเรียนชั้นอนุบาล1และชั้นมัธยมปีที่ 1 และมีการทดสอบมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ผ่านการคัดกรอง ตรวจสุขภาพวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจล เว้นระยะห่าง

Switch langauge »