วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ซอยโรงสูบ ใกล้บ้านเลขที่ 109 หลังโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้สั่งการให้กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง อย่างเร่งด่วน เพราะเมื่อคืนฝนตกกิ่งมะขามเทศหักลงหลังคาบ้าน จนทำให้เกิดความเสียหายที่อยู่อาศัย

Switch langauge »