เทศบาลเมืองปากช่องขอขอบคุณที่บริษัทฟอร์ด ประเทศไทย และ ฟอร์ด เอกสหกรุ๊ป ที่มอบ Face Shield จำนวน ุ60 ชิ้น ให้แก่เทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และแจกจ่ายให้แก่ประชาชน ไว้ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID 19) ต่อไป

Switch langauge »