วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ ตลาดนัดปางแก เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ออกประเมินตลาดนัด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีจำนวนแผงทั้งหมดประมาณ 70 แผง เบื้องต้นแนะนำเจ้าของตลาดให้กำหนดทางเข้าออกชัดเจน มีการคัดกรองผู้ค้าและผู้มาใช้บริการให้มีการสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันเป็นระยะ

Switch langauge »