PCC ชุมชน โรงพยาบาลปากช่องนานา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทั้ง 23 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง คัดกรอง เฝ้าระวัง ระดับพื้นที่ส่งผลให้ ยอดผู้ติดเชื้อ ลดลงซึ่งนี่ถือว่า เป็นทิศทางที่ดี สำหรับมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่ออกมาบังคับใช้ ตั้งแต่ล็อกดาวน์ ปิดพื้นที่ ที่ชุมชนแออัด คนพลุกพล่าน รวมถึงการประกาศเคอร์ฟิว ปิดสนามบิน ส่วนการคัดกรองในระดับพื้นที่ก็เข้มข้น อาทิ ตั้งด่านเข้มข้นระดับ ภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล ก็ต้องยอมรับว่า ผลสำเร็จส่วนสำคัญยิ่ง ก็คือการด่านสกัดที่ผนวกกำลังเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน มีความสำคัญยิ่ง โดยเฉพาะที่สำคัญในการตรวจคัดกรองระดับหมู่บ้าน อย่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ซึ่งทุกคนก็ล้วนในความเสียสละ และทุ่มเทกับการทำหน้าที่สำคัญ

Switch langauge »