วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ตลาดนัดบันไดม้า นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองปากช่อง ออกประเมินตลาดนัด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และให้คำแนะนำเจ้าของตลาดในการกำชับผู้ค้าและผู้มาใช้บริการในตลาดในการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจล

Switch langauge »