วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ หน้าร้าน ต.ฏะเกียบ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ร่วมจัดระเบียบการมอบสิ่งของกับประชาชน เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และเป็นไปตามมาตรการจังหวัดนครราชสีมา

Switch langauge »