วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ ร้านอาหารริน นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานชมรม กับคณะศิษย์เก่าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อำเภอปากช่อง ได้จัดทำตู้ปันสุข แบ่งบันสิ่งของให้กับประชาชน โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง และนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง มาร่วมเปิดตู้ปันสุข