วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ สถานประกอบการร้านอาหาร ในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง PCC ทั้ง 3 แห่ง เภสัชกรจากโรงพยาบาลปากช่อง และเทศบาลเมืองปากช่อง ได้ต้อนรับ คณะทีม นายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9  มาตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลปากช่องนานา เเละออกตรวจสถานประกอบการร้านอาหาร 2 แห่ง ร้านริน และร้านอาหารเกาหลี ชื่อมาชิ โมชิ  ได้ลองทดสอบแพลตฟอร์ม ไทยชนะ ของร้านอาหารทั้ง 2 แห่ง ในการมีส่วนร่วมของร้านค้า การจัดรูปเเบบร้านตามมาตรการโควิด 19 การปฎิบัติตามมาตราการรัฐต่างๆ