วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่องได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเจ้นุช.พงพิทยาผู้ใจบุญ ลงพื้นที่ชุมชนที่มอบวิวแชร์ให้กับคุณลุง ผู้สูงอายุ และข้าวสารของใช้ ขอขอบคุณน้ำใจงาม

Switch langauge »