ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.๕-๐๐๒๑ พร้อมท่อระบายน้ำ แยกเครือฟ้าปลาเผาเชื่อมสะพานหนองกะจะ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โครงการก่อสร้าง-ถ.คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น-นม.ถ.5-0021-พร้อมท่อระบายน้ำแยกเครือฟ้าปลาเผาฯ

Switch langauge »