วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง เทศบาลเมืองปากช่อง ได้จัดเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากช่อง ไปร่วมจัดระเบียบแถวเว้นระยะห่าง คัดกรองตรวจสุขภาพ ก่อนเข้ารับมอบสิ่งของ เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และเป็นไปตามมาตรการจังหวัดนครราชสีมา จากนายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง นายวิชัย มณีรัตนะกูล ประธานมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และคณะกรรมการมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ที่มอบสิ่งของเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน ในโครงการปันน้ำใจสู้ไวรัสโควิด 19

Switch langauge »