วันที่ 30 เมษายน 2563 ณ มูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบให้นายอรุณศักดิ์ รัตนะคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปากช่อง ไปร่วมประชุม วางแผน การจัดระเบียบการมอบสิ่งของกับประชาชน กับประธานและคณะกรรมการมูลนิธิสว่างวิชชาธรรมสถาน ปากช่อง ในโครงการปันน้ำใจสู้ไวรัสโควิด 19 เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) และเป็นไปตามมาตรการจังหวัดนครราชสีมา

Switch langauge »