วันที่ 29 เมษายน 2563 ณ ถนน ชุมชนหนองสาหร่าย นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ลงพื้นที่ พร้อมด้วยประธานชุมชนหนองสาหร่าย กรรมการชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง ตรวจถนนที่ชำรุด พร้อมสั่งการให้ช่างรีบดำเนินการซ่อมเป็นการด่วน เพราะถนนเส้นนี้ประชาชนได้ใช้สัญจรไปมา

Switch langauge »