วันที่ 28 เมษายน 2563 ณ บริเวณตลาดไนท์ บาร์ซ่า นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานเทศกิจ และงานประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่่ประชาสัมพันธ์ ตั้งจุดคัดกรอง และจัดระเบียบผู้ค้ากับผู้รับบริการ เป็นไปตามมาตรการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19)

Switch langauge »