คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมาตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง นายไพฑูรย์ ถนัดหมอ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครรราชสีมา พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง โดยมีนางสาวณัชนลิน ยะอนันต์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่องให้การต้อนรับ ซึ่งการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง จะเปิดรับตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองปากช่อง ในเวลา 08.30-16.30 น.

Switch langauge »