พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันสวรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (เขาแคน ) เทศบาลเมืองปากช่อง โดยนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง เข้าร่วมพิธี เวลา ๐๘.๑๕ น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปากช่อง เวลา ๑๘.๐๐ น.พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอปากช่อง

Switch langauge »