ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองปากช่อง นายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง ประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองปากช่อง และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองปากช่อง เข้าร่วมประชุม ซึ่งในปีนี้งดขบวนแห่ เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และเน้นย้ำการคัดกรองเข้างาน

Switch langauge »