บริการ E-Service

สามารถจัดเตรียมเอกสารราชการด้วยตัวคุณเอง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ลดเวลา ลดขั้นตอน ในการติดต่องานกับเทศบาลเมืองปากช่อง

ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อมูลการประชาสัมพันธ์การให้บริการต่างๆของทางเทศบาล แก่ประชาชนในเขตพื้นที่

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

แบบฟอร์มและเอกสารต่างๆของเทศบาล ที่ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ประกอบในการยื่นเอกสารขอรับบริการงานด้านต่างๆกับทางเทศบาล

การยื่นแบบคำร้องออนไลน์

การยื่นแบบคำร้องออนไลน์ เพื่อขอดำเนินการเรื่องต่างๆกับทางเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านไม่ต้องเสียเวลาและลดขั้นตอนในการมาติดต่อที่สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง

Switch langauge »