ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ประกาศเทศบาลเมืองปากช่อง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รายละเอียดตามที่แนบ

ประกาศผู้ชนะ
Switch langauge »