ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก

วันที่ 28 มิถุนายน 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นำโดย นายอภิสิทธิ์ งามใหญ่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโก พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และโรงเรียนผู้สูงอายุ

 

Switch langauge »