กิจกรรมซ่อมผิวถนนในตลาด

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล และกองช่าง เทศบาลเมืองปากช่อง เข้าร่วมกิจกรรมกับประธานชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่่บ้าน คณะกรรมการ และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่่บ้าน ชุมชนเมืองปากช่อง ในการซ่อมผิวถนนในตลาด เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดได้สัญจรไปมาได้สะดวก

Switch langauge »