ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 นางสุนัน ลิ้มปัญญาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายนิกร เทศต้อม นายกเทศมนตรีตำบลเปือยน้อย พร้อมด้วยคณะผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การบริหารจัดการท้องถิ่น อุปสรรคและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละบริบทของท้องถิ่น เพื่อไปปรับใช้ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นต่อไป

Switch langauge »